Detta behöver du veta om digital signering av årsredovisningen

Att signera årsbokslutet digitalt blir allt vanligare och sparar massor med tid, samtidigt som du slipper onödigt krångel. Det finns en del regler och riktlinjer som företag i Sverige måste följa för att göra detta på rätt sätt.


Enligt Bolagsverket ska den digitala e-signeringen följa eIDAS och kräver att underskriften är gjord med avancerad elektronisk signatur. Längst ner i denna artikel hittar du länk till bolagsverket samlade information om du vill läsa mer.


När du signerar med BankID genom Formify erhåller du en avancerad elektronisk signatur (AES), vilket är det krav som Bolagsverket kräver för årsredovisningar.


När årsbokslutet är digitalt signerat och ska skickas till Bolagsverket, måste det också skickas med ett fastställelseintyg i original. Detta intyg måste undertecknas av företagets styrelseordförande och revisor och ska intyga att årsbokslutet är riktigt upprättat och fastställt.


Det är viktigt att notera att just fastställelseintyget måste vara undertecknat med en fysisk underskrift, även om själva bokslutet är signerat digitalt.


Skapar du ett nytt företagskonto hos Formify bjuder vi just nu på ett välkomsterbjudande motsvarande signering för upp till fem personer.

Börja med att skapa ett konto hos Formify – det kostar inget (du behöver sitta i styrelsen för att kunna skapa företagskonto). Därefter gör du så här:

 1. 1. Ladda upp årsredovisningen (PDF-format)
 2. 2. Lägg till ett signaturfält för varje styrelsemedlem som ska signera digitalt och ange deras kontaktuppgifter
 3. 3. Välj BankID som signeringsmetod
 4. 4. Skicka ut årsredovisningen för signering
 5. 5. När alla signerat, skriv ut årsredovisningen och bestryk kopian, tex: ”Jag intygar att denna kopia överensstämmer med originalet” tillsammans med namnteckning.
  (ladda ner och spara den digital versionen, i PDF-format, som är originalet)
 6. 6. Skriv under fastställelseintyget som ska vara i original (fysisk underskrift)
 7. 7. Slutligen postar du alla dokument till Bolagsverket
Signaturfält med Formify innehåller följande uppgifter som är synliga i dokumentet:

 • - Namn på personen (uppgifter från signatärens bank via BankID)
 • - Personnummer (välj inte att dölja personnummer vid signering av årsredovisningar)
 • - Datum & klockslag när underskriften utfördes
 • - IP-nummer
 • - Vilken inbjudningsmetod som användes vid signeringstillfället (e-post/SMS)
Har du frågor?
Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att göra rätt.

Bolagsverket samlade information:
https://www.bolagsverket.se