Samla enkelt in
underskrifter digitalt

Hos oss betalar du endast för de underskrifter du behöver.

  • • Välj mellan pay-as-you-go eller årsplan
  • • Inga extra avgifter för BankID eller SMS
  • • Legalt bindande enligt EU-standard

ALLA nya företagskonton är förladdade med ett värde av 125 kronor. Det bjuder vi på så att du kan komma igång - inget kreditkort krävs!

Skapa konto gratis
Formify formaliserar sättet vi signerar på, digitalt

För den som vill digitalisera sig och få avtal underskrivna digitalt har det dessvärre varit svårt att ta reda på hur e-signering fungerar. Vi på Formify vill göra det enklare. Här följer fyra anledningar:


Inga extra kostnader för SMS & BankID
Idag används BankID för allt - logga In, identifiera och signera. Att kunna bjuda in att signera via SMS är lika självklart. Därför finns inga extra rörliga kostnader - för Formify är det en självklarhet!
Värdehandling
Ett signerat dokument är en värdehandling. Därför skickar vi dem inte som bilagor i e-post, vi hanterar dem på ett mer säkert sätt. De färdiga dokumenten kan hämtas från en säker sida, med krav på verifiering.
På 2 minuter har du skickat ditt avtal!
Enkelt är användarvänligt – vi ser till att hålla tröskeln låg. Alla i din organisation som behöver skicka dokument för signering ska kunna komma igång snabbt. Minimala inlärningstider och inga demos behövs.
Tydlig kommunikation
Hur du framställs hos din motpart är avgörande för Formify. Tydlighet, enkelhet och säkerhet inger förtroende och kortar ledtider i signeringsprocessen. Alla meddelanden vi skickar på uppdrag av dig innehåller bara det allra nödvändigaste.
På 2 minuter har du skickat ditt avtal!
Enkelt är användarvänligt – vi ser till att hålla tröskeln låg. Alla i din organisation som behöver skicka dokument för signering ska kunna komma igång snabbt. Minimala inlärningstider och inga demos behövs.
Inga extra kostnader för SMS & BankID
Idag används BankID för allt - logga In, identifiera och signera. Att kunna bjuda in att signera via SMS är lika självklart. Därför finns inga extra rörliga kostnader - för Formify är det en självklarhet!
Tydlig kommunikation
Hur du framställs hos din motpart är avgörande för Formify. Tydlighet, enkelhet och säkerhet inger förtroende och kortar ledtider i signeringsprocessen. Alla meddelanden vi skickar på uppdrag av dig innehåller bara det allra nödvändigaste.
Värdehandling
Ett signerat dokument är en värdehandling. Därför skickar vi dem inte som bilagor i e-post, vi hanterar dem på ett mer säkert sätt. De färdiga dokumenten kan hämtas från en säker sida, med krav på verifiering.